Jak opóźnić proces starzenia się komórek i zniwelować jego niekorzystne skutki

Z coraz to szybszym rozwojem medycyny i farmakologii powstaje wiele medykamentów opóźniających proces starzenia się komórek. Z każdym dniem można przeczytać o najnowszym specyfiku stworzonym przez amerykańskich naukowców. Niewątpliwie, jest w tym trochę prawdy, lecz nie można wszystkie opierać jedynie na lekach. Sposób hamowania starzenia trzeba dobrać odpowiednio do rodzaju komórek, w jakich ten proces […]

Read More →

Co wpływa na starzenie się komórek

Na starzenie się komórek wpływa wiele czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. W pewnym stopniu sami możemy sprawić, aby ten proces był szybszy, lub wolniejszy i łagodniejszy. Do czynników wewnętrznych zaliczamy uwarunkowania genowe, to, jak silne mamy geny wpływające na stan naszych komórek. Telomery, które znajdują się na końcach chromosomów w największym stopniu wpływają na ten […]

Read More →

Jak wygląda proces starzenia się komórek

Proces starzenia się komórek jest procesem długotrwałym i niemożliwym do zastopowania. Do głównych przyczyn starzenia się komórek zaliczamy uszkodzenia cząsteczek DNA, tłuszczów oraz białek. Następuje to poprzez utlenianie i uszkodzenia pochodzące z wnętrza organizmu. Przyczyn tego procesu można doszukiwać się również w genach, których produkty białkowe prowadzą do upośledzenia komórek. Podczas starzenia się komórek dużą […]

Read More →